Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Activitats Aula Oberta 

Menorca (C/ CURNIOLA, 14 A POIMA IV FASE - MAÓ)

Dates i horaris
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 16 de gener de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 30 de gener de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 15 de febrer de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 22 de febrer de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDUSTRIES GRÀFIQUES Dia 15 de març de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: SECTOR HOSTELERIA Dia 29 de març de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 12 d'abril de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 26 d'abril de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: SECTOR HOSTELERIA Dia 10 de maig de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 24 de maig de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 14 de juny de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 28 de juny de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 12 de juliol de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 26 de juliol de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT dia 13 de setembre de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 27 de setembre de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: SECTOR HOSTELERIA Dia 4 d'octubre de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 18 d'octubre de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 15 de novembre de 2018 de 09:00 a 10:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 29 de novembre de 2018 de 09:00 a 10:30

Cal recordar per a tots el cursos: