Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Activitats Aula Oberta 

Tenerife (Plaza de San Cristóbal, 20, 2º)

Dates i horaris
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 19 de gener de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 20 de gener de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 26 de gener de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 27 de gener de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Día 3 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 9 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 10 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 15 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: CONSTRUCCIÓ Dia 16 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: SANITARIS Dia 17 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 19 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDUSTRIES GRÀFIQUES Dia 22 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 23 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 24 de febrer de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDUSTRIES GRÀFIQUES Dia 9 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 10 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 16 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 17 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 23 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 24 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 30 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: HOSTELERIA Dia 31 de març de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: HOSTELERIA Dia 3 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 6 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDUSTRIES GRÀFIQUES Dia 7 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 10 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 17 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 20 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 21 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 24 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: CONSTRUCCIÓ Dia 27 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: SANITARIS Dia 28 d'abril de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 5 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 11 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 12 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 18 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: HOSTELERIA Dia 19 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 26 de maig de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 2 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: SANITARIS Dia 8 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 9 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 15 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: HOSTELERIA Dia 16 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 23 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: CONSTRUCCIÓ Dia 30 de juny de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 6 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 7 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 13 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 14 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 20 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 21 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 28 de juliol de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 7 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 14 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: HOSTELERIA Dia 21 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 22 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 28 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 29 de setembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: CONSTRUCCIÓ Dia 5 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 6 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 11 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 13 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 18 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: SANITARIS Dia 19 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDUSTRIES GRÀFIQUES Dia 20 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 25 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 26 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 27 d'octubre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 2 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 3 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 9 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 10 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 17 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 24 de novembre de 2017 de 08:00 a 09:30

Cal recordar per a tots el cursos: