Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Activitats Aula Oberta 

Inca (C/Castell de Bellver, nº 20 - 22)

Dates i horaris
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 23 de gener de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TREBALLS AGRÍCOLES Dia 13 de febrer de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 27 de febrer de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: JARDINERIA Dia 13 de març de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 27 de març de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OPERARI DE MAGATZEM Dia 10 de abril de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: PANADERIA Dia 24 d'abril de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 15 de maig de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: MANTENIMENT Dia 29 de maig de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: INDÚSTRIES GRÀFIQUES Dia 12 de juny de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: SECTOR HOSTELERIA Dia 26 de juny de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERCIAL Dia 10 de juliol de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 24 de juliol de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TALLERS MECÀNICS Dia 11 de setembre de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: OFICINES I DESPATXOS Dia 25 de setembre de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 16 d'octubre de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: TRANSPORT Dia 30 d'octubre de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: NETETJA Dia 13 de novembre de 2018 de 08:00 a 09:30
RISCOS PROFESSIONALS: COMERÇ Dia 27 de novembre de 2018 de 08:00 a 09:30

Cal recordar per a tots el cursos: