Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Tarifes Balears 2019 

 Tarifes cursos 2017

 

Nivell bàsic 60 hs

60 hs mixte

20 hs presencials i 40 hs teleformació

 370 €

Nivell bàsic 30 hs

30 hs online

 Modalitats:

Nivell bàsic 30 hs

Hosteleria

Oficines i despatxos

 225 €

Directius

10 hs mixte

3 hs presencials i 7 hs teleformació

 120 €

 Formació 2º cicle (20 hs) segons conveni

20 hs presencials

14 hs part comú a tots els oficis, i 6 hs part específica.

 260 €

  Formació 2º cicle (6hs) segons conveni.

6 hs presencials

Part específica. (imprescindible tenir convalidades les 14 hs comuns del curs)

 78 €

Primers auxilis 3 hs presencials Formació presencial

 27 €

Primers auxilis i emergèncias
 4 hs presencials  Formació presencial

 52 €

Gestió de la prevenció per comandaments intermedis 6 hs presencials Formació presencial

          78 €

Incendis i medis d'extinció 6 hs presencials Formació presencial

          78 €

Atmòsferes explosives 6 hs presencials Formació presencial

          78 €

 Espais confinats 6 hs presencials  Formació presencial

          78 €

Treballs amb amiant 6 hs presencials Formació presencial

          78 €

Treballs amb altures 6 hs presencials Formació presencial amb part pràctica

          78 €

Manipulador d'aliments 10 hs online Teleformació

          45 €

Formació Al.lèrgens 6 hs online Teleformació

          45 €

Fusió: Al.lèrgens i manipulador d'aliments 6 hs presencials Formació presencial

          78 €

Higiene postural amb fisioterapeuta 6 hs presencials Formació presencial amb part   pràctica

          78 €

Carretó Elevador Teòric-pràctic 6 hs presencials Formació presencial amb part pràctica

78 €

Plataforma elevadora 6 hs presencials  Formació presencial amb part pràctica           78 €
Aplicador de plaguicides. Productes fitosanitaris 25 hs presencials Formació presencial amb part pràctica

         325 €

Curs desfibrilador extern semiautomàtic (DESA) 8 hs presencials Formació presencial amb part pràctica

    CONSULTAR

Curs Renovació DESA. (A Balears cada 3 anys)

3 hs presencials Forrmació presencial

 CONSULTAR

Atenció al client 6 hs presencials Formació presencial           78 €
Equip mediador en situacions d'assetjament 6 hs presencials Formació presencial           78 €
Gestió de l'estrès i ansietat 3 hs presencials Formació presencial           39 €
Inteligencia emocional 6 hs presencials Formació presencial           78 €

Lideratge i gestió d'equips de feina

6 hs presencials Formació presencial           78 €
Protocols de prevenció de riscos psicosocials 3 hs presencials Formació presencial           39 €

 

* Formació disponible a Balears, únicament els mesos de Maig i Octubre 2014. Consulti dades.

Els cursos se impartiràn a les instalacions de Previs. Consulti preus i condicions per a la impartició de cursos a la pròpia empresa.

Cursos bonificable a través del sistema de bonificació de la Seguretat Social. Previs, tramita gratuïtament la gestió de la bonificació a través de la Fundació Tripartida. L'import de la bonificació es basa en l'aplicació dels barems econòmics màxims/hora/alumne, regulats en el RD 395/2007.(per a més informació pinchar aquí)