Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Anamnesia 

Des d'aquesta pàgina pots descarregar-se l'anamnesi en format pdf, perquè la pugui emplenar còmodament en la seva casa o treball abans de les proves mèdiques.
Pot imprimir-la i emplenar-la a mà, o emplenar-la des del propi PDF editable i imprimir-la ja cumplimentada.

En qualsevol cas aquest document ha d'estar cumplimentat en tots els seus camps i signat obligatòriament en tots el seus fulls. Si no està signat en totes les seves pàgines (6 fulls) no serà vàlid.

 


S'adjunta pla de Reconeixements Mèdics en el Polígon de Son Castelló