Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Contractació del Serveis de Previs 

Si vostè desitja que li facem una oferta d'acord a les seves necessitats de contractació, li pregam que empleni el formulari que s'hi adjunta i rebrà una oferta dels nostres serveis.

Seleccioni el servei del qual vol rebre més informació i valoració econòmica:
Sol·licitut d'informació

Activitats puntuals

A continuació empleni les dades de la seva empresa perquè la puguem particularitzar.

Dades de l'empresa

* En negreta les dades obligatòries

Enviar Sol·licitud Antes de enviar este formulario, debe leer la Información básica sobre protección de datos
que se encuentra 
en http://www.previs.es/politicaprivacidad .
Al pulsar el botón de envío manifiesta haber leído esta información.