Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Aula Oberta 2018 

Cursos de Formació gratuïts per a empreses que tenen concertat el Servei de Prevenció amb Previs (àrea tècnica)

Formi's amb Previs en els Riscos Específics del seu lloc de treball. Consulti preus si no té el Servei de Prevenció amb Previs.

La durada de cada sessió és d'1,5 hores.

Cursos disponibles:
Palma | Inca | Manacor | Menorca | Eivissa  | Las Palmas | Tenerife | Lanzarote

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals recull en els articles 18 i 19, l'obligació de l'empresari “d'informar i formar els treballadors que estan al seu càrrec, en relació en els riscos a què s'exposen”. El Servei de Prevenció PREVIS, com a òrgan assessor i de suport en aquesta matèria, ofereix aquest servei a totes les empreses que han signat el concert de prevenció.

La formació es realitzarà a:INSCRIPCIÓ:

Els seminaris es repeteixen en diferents sessions, amb l'objectiu de facilitar l'assistència de tots els treballadors de l'empresa i reduir les repercusions del funcionament normal de l'empresa.

Amb la finalitat de coordinar les accions formatives, ens ha de remetre al núm. de fax: 971 72 41 95 o mitjançant mail formación@previs.es la Fixa d'inscripció,  emplenat amb les dades de l'empresa, nom, llinatges i núm. del D.N.I dels participants i, nom, data i hora del seminari. 

Cal recordar:

Per a resoldre qualsevol dubte pot contactar amb PREVIS, en el telèfon 971 71 52 07.