Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Nota legal 

 

 

Informació sobre la LSSI

Aquest web és propietat de la PREVIS, SLU, amb domicili social al carrer del Gremi de Sabaters, núm. 68, 1r pis, del Polígon de Son Castelló, de Palma, Illes Balears, amb NIF B57383481, registrada amb el número IB-003 en el registre d’entitats acreditades com a serveis de prevenció aliens.

A més del domicili social, es posa a disposició dels usuaris una adreça de correu electrònic a la qual poden enviar les peticions, qüestions o reclamacions: comunicacion@bdinfor.com.

Propietat intel·lectual i drets d’autor

Els drets de propietat intel·lectual del web, el nom del domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació són titularitat de l’empresa esmentada, a la qual li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’usuari es compromet, complint el que estableix la Llei de propietat intel·lectual, a mantenir la integritat de l’obra i a impedir-ne qualsevol deformació, modificació o alteració que suposi un perjudici per als interessos legítims o menyscapte de la seva reputació. Així mateix es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació d’aquest web sense autorització per escrit del titular.