Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Oferta de Serveis 

Descarregui la nostra oferta de serveis

Desde AQUÍ; pot descarregar i consultar la nostra oferta de serveis. Un resum de tots els serveis de Previs i de tot el que pot fer per la seva empresa.

 

 

 

 

 

Treballi amb avantatge, eviti riscos laborals.

PREVIS posa al seu abast totes les activitats tècniques-preventives i de salut laboral que la seva empresa necessita. Aquest plantejament permet el concert total o parcial de cadascuna de les disciplines que s'estableixen en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

PREVIS desenvolupa per a les seves empreses les funcions que corresponen a un Servei de Prevenció Aliè. Aquestes funcions són les següents:

adalt

Les activitats a desenvolupar segons les disciplines a concertar són :

General

Seguretat

Higiene Industrial

Ergonomia i psicosociologia aplicada

Medicina del treball

Els protocols sanitaris s'orienten als diferents sectors i llocs de treball; s'hi inclou anamnèsia, proves complementàries i analítiques.