Oferta de serveis en formació

Treballi segur, treballi amb Previs.
Consulti l'oferta que Previs posa a la disposició de la seva empresa.


 

Gestió documental PrevisOnline

Accedeixi a l'espai web privat i segur de gestió de tot tipus de documents. 
Factures, rebuts, notificacions, informes mèdics, expedients...


Primers auxilis 

 

 

   CURS EN PRIMERS AUXILIS

 

 

 

 

Formació teòric-pràctic, en 3 hores presencials. Formació impartida per vigilancia de la salut.

Aquesta formació, va dirigida a tots els treballadors, amb independència del sector d'activitat.

OBJECTIUS:

Formar als treballadors per aplicar els principis bàsics i normes d'actuació en primers auxilis en cas de presentar-se una emergència sanitària en el seu centre de treball. Aprendre les habilitats necessàries per poder socórrer a la víctima fins a l'arribada d'atenció sanitària especialitzada.
 
Reconèixer una situació d'emergencia i sabre identificar el nivell de gravetat i el tipus d'actuació a realitzar.
 
Saber què fer davant situacions d'obstrucció de via aèria, pèrdua de consciència, hemorràgies, lesions, ferides, cremades, lesions oculars, intoxicacions…
 
Immobilització de ferits i mètodes de trasllat de l'accidentat. Posició lateral de seguretat.

CONTINGUTS:

- Primers Auxilis. Definició
- Activació del sistema d'emergències: PAS
- Reanimació cardio pulmonar: RCP
- Posició lateral de seguretat. 
- Obstrucció de la via aèria per cos estrany
- Ferides
- Traumatismes en extremitats: contusió, esquinç; luxació o dislocació; fractura òssia
- Amputació d'una extremitat
- Traumatismes al capdavant o columna vertebral. 
- Immobilització de ferits
- Cremades

RESERVA LA TEVA PLAÇA, POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES:

 Telèfon 971.43.65.73 a BALEARS

 Telèfon 928.433.637 a CANÀRIES

 mail: formacion@previs.es

Cursos bonificable a través del sistema de bonificació de la Seguretat Social. Previs, tramita gratuïtament la gestió de la bonificació a través de la Fundació Tripartida. L'import de la bonificació es basa en l'aplicació dels barems econòmics màxims/hora/alumne, regulats en el RD 395/2007.

Nombre de places limitades. Previs es reserva el dret a anul.lar el curs si el nombre de participants no superen els 7 alumnes.

Consulti la data límit d'inscripció al curs, si desitja que Previs li gestioni gratuïtament la bonificació del mateix.