Oferta de servicios en formación

Trabaje seguro, trabaje con Previs.
Consulte la oferta que Previs pone a disposición de su empresa.


 

Gestión documental PrevisOnline

Acceda al espacio web privado y seguro de gestión de todo tipo de documentos. 
Facturas, recibos, notificaciones, informes médicos, expedientes...


Oferta formativa Baleares 

 

 

 

 

 

 

 

Relació de cursos presencials o semipresencials:

 

RESERVA LA TEVA PLAÇA, CONTACTA AMB NOSALTRES: FORMA'T AMB PREVIS

Telèfon 971.43.65.73 

mail: formacion@previs.es 

Curs bonificable a través del sistema de bonificació de la Seguretat Social. Previs, tramita gratuïtament la gestió de la bonificació a través de la Fundació Tripartida. L'import de la bonificació es basa en l'aplicació dels barems econòmics màxims/hora/alumne, regulats en el RD 395/2007.

Nombre de places limitades. Previs es reserva el dret a anul.lar el curs si el nombre de participants no superen els 7 alumnes. Consulti la data límit d'inscripció al curs, si desitja que Previs li gestioni gratuïtament la bonificació del mateix.